کیمیا دیجیتال
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

لیست قیمت ماینر

لیست قیمت ماینر کیمیا دیجیتال

قیمت تمامی محصولات به روز می‌باشند.


تصویر محصول: نام کالا: قیمت: Add to Cart Button
دستگاه ماینر Innosilicon t2tz 30th دستگاه ماینر Innosilicon t2tz 30th 10,500,000 تومان
loader
ماینر Innosilicon T2Th 30TH ماینر Innosilicon T2Th 30TH 10,500,000 تومان
loader
واتس ماینر میکروبی‌تی - MicroBT Whatsminer M3 V2 واتس ماینر میکروبی‌تی - MicroBT Whatsminer M3 V2 1,700,000 تومان
loader
ماینر Innosilicon T2Th+ 37TH ماینر Innosilicon T2Th+ 37TH 11,800,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Panther X2 ماینر هلیوم Panther X2 9,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Milesight UG65 ماینر هلیوم Milesight UG65 17,900,000 تومان
loader
دستگاه انت‌ماینر بیت‌مین L3++ 594Mh/s دستگاه انت‌ماینر بیت‌مین L3++ 594Mh/s 7,900,000 تومان
loader
ماینر E9i+ 14TH ماینر E9i+ 14TH 3,700,000 تومان
loader
ماینر Ebang Ebit E9.2 12TH ماینر Ebang Ebit E9.2 12TH
14% 3,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر میکروبی‌تی واتس‌ماینر M21 58th دستگاه ماینر میکروبی‌تی واتس‌ماینر M21 58th 23,000,000 تومان
loader
آنتن ماینر هلیوم ۵dbi آنتن ماینر هلیوم ۵dbi
4% 5,200,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Heltec ماینر هلیوم Heltec
3% 15,500,000 تومان
loader
هلیوم کانکشن ۶ ماهه هلیوم کانکشن ۶ ماهه 1,200,000 تومان
loader
انت ماینر S9j 14.5th با پاور بیت مین انت ماینر S9j 14.5th با پاور بیت مین 3,200,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 3 عددی ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 3 عددی 35,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 4 عددی ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 4 عددی 42,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر M32 68th - بدون هتلینگ دستگاه ماینر M32 68th - بدون هتلینگ 33,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 5 عددی ماینر هلیوم Panther X2 - بسته 5 عددی 53,000,000 تومان
loader
هلیوم کانکشن ۱۲ ماهه هلیوم کانکشن ۱۲ ماهه 1,800,000 تومان
loader
دستگاه ماینر واتس‌ماینر M21 58th - همراه با هتلینگ دستگاه ماینر واتس‌ماینر M21 58th - همراه با هتلینگ 20,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر M32 68th - همراه با هتلینگ دستگاه ماینر M32 68th - همراه با هتلینگ 31,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر Innosilicon t2tz 30th - همراه با هتلینگ دستگاه ماینر Innosilicon t2tz 30th - همراه با هتلینگ 9,000,000 تومان
loader
ماینر Innosilicon T2Th 30TH - همراه با هتلینگ ماینر Innosilicon T2Th 30TH - همراه با هتلینگ 9,000,000 تومان
loader
ماینر Innosilicon T2Th+ 37TH - همراه با هتلینگ ماینر Innosilicon T2Th+ 37TH - همراه با هتلینگ 10,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر بیت مین S19 Pro 110Th آکبند - همراه با هتلینگ دستگاه ماینر بیت مین S19 Pro 110Th آکبند - همراه با هتلینگ 92,000,000 تومان
loader
آنتن ماینر هلیوم ۵٫۸dbi آنتن ماینر هلیوم ۵٫۸dbi
2% 6,200,000 تومان
loader
آنتن ماینر هلیوم ۸dbi آنتن ماینر هلیوم ۸dbi 7,200,000 تومان
loader
واتس ماینر میکرو بی تی - MicroBT Whatsminer M3 V1 واتس ماینر میکرو بی تی - MicroBT Whatsminer M3 V1 1,700,000 تومان
loader
انت ماینر Antminer T9+ 10.5 TH انت ماینر Antminer T9+ 10.5 TH 3,000,000 تومان
loader
ماینر Ebang Ebit E9.3 16Th ماینر Ebang Ebit E9.3 16Th 4,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Sensecap ماینر هلیوم Sensecap 17,500,000 تومان
loader
ماینر اینوسیلیکون T3 50T ماینر اینوسیلیکون T3 50T 27,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Milesight UG67 ماینر هلیوم Milesight UG67 37,900,000 تومان
loader
ماینر واتس ماینر M31 70th ماینر واتس ماینر M31 70th 45,000,000 تومان
loader
ماینر هلیوم Milesight UG65 - سیم کارتی ماینر هلیوم Milesight UG65 - سیم کارتی 19,400,000 تومان
loader
Placeholder دوره ماینر شو 7,750,000 تومان
loader
واتس ماینر میکرو بی تی - MicroBT Whatsminer M1 V2 واتس ماینر میکرو بی تی - MicroBT Whatsminer M1 V2
15% 1,700,000 تومان
loader
دستگاه ماینر میکروبی‌تی واتس‌ماینر M21s 58th دستگاه ماینر میکروبی‌تی واتس‌ماینر M21s 58th 20,000,000 تومان
loader
ماینر Ebang Ebit E10.1 18th ماینر Ebang Ebit E10.1 18th 6,000,000 تومان
loader
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th آکبند دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th آکبند 100,000,000 تومان
loader
ماینر واتس ماینر M31s 80th ماینر واتس ماینر M31s 80th 41,000,000 تومان
loader
ماینر MicroBT Whatsminer M32 62Th - همراه با هتلینگ ماینر MicroBT Whatsminer M32 62Th - همراه با هتلینگ 29,000,000 تومان
loader
ماینر آکبند MicroBT Whatsminer M32 64Th - همراه با هتلینگ ماینر آکبند MicroBT Whatsminer M32 64Th - همراه با هتلینگ 29,000,000 تومان
loader